Aktuality

There are no translations available.

Tu si môžete stiahnúť dokument :

Read more...

There are no translations available.

milí žiaci,

oznamujem Vám, že slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční dňa

05.09.2016 (pondelok) o 9.00 hod. vo vestibule stravovacieho objektu.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

PaedDr. Vladimír Buvalič

riaditeľ školy

There are no translations available.

Milí kolegovia, v spolupráci s Nadáciou PARTNERS pokračujeme v sérii prednášok z oblasti financií. Dva moduly už máme absolvované, ďalšie nás čakajú v auguste a v septembri.

Rozpis školení v mesiaci august 2016 je nasledovný:

3. MODUL:
25.8.2016 - 1. skupina: MOV Stará Ľubovňa, učitelia a MOV Lomnička,
25.8.2016 - 2. skupina: učitelia Stará Ľubovňa, pracovníci TEČ.

4. MODUL:
31.8.2016 - 1. skupina: MOV Stará Ľubovňa, učitelia a MOV Lomnička,
31.8.2016 - 2. skupina: učitelia Stará Ľubovňa, pracovníci TEČ.

Školenie pre 1. skupinu : 8:00 hod. - 9:30 hod.

Školenie pre 2. skupinu : 9:45 hod. - 11:15 hod.

There are no translations available.

Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa prijme do zamestnania pedagogického zamestnanca na dobu určitú na voľné pracovné miesto majster odbornej výchovy na vyučovanie predmetu odborná prax, odborný výcvik v študijných a učebných odboroch hotelová akadémia, kuchár, čašník, servírka s predpokladaným nástupom 01.09.2016.

Read more...

There are no translations available.

rozhodnutie

More Articles...

Page 1 of 35

Start
Prev
1

Rýchly kontakt

  • Stredná odborná škola
  • Jarmočná 108
  • 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 716 43 11

Informácie

  • Vitajte na stránkach Strednej Odbornej Školy
  • Štatutárny zástupca: PaedDr. Vladimír Buvalič – riaditeľ školy