Aktuality

There are no translations available.

Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa prijme do zamestnania pedagogického zamestnanca na dobu určitú na voľné pracovné miesto majster odbornej výchovy na vyučovanie predmetu odborná prax, odborný výcvik v študijných a učebných odboroch hotelová akadémia, kuchár, čašník, servírka s predpokladaným nástupom 01.09.2016.

Read more...

There are no translations available.

rozhodnutie

There are no translations available.

Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa prijme do zamestnania pedagogického zamestnanca na dobu určitú na voľné pracovné miesto učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov matematika, fyzika  s predpokladaným nástupom 01.08.2016.

Read more...

There are no translations available.

Odbornú historicko-zemepisnú poznávaciu exkurziu do Prahy pripravila pre žiakov III.HOA Mgr. Iveta Kuzárová, triedna učiteľka. 

Read more...

There are no translations available.

V mesiacoch apríl - máj 2016 absolvovali naši študenti maturitných ročníkov šesť modulov vzdelávania z oblasti financií 

Read more...

More Articles...

Page 1 of 35

Start
Prev
1

Rýchly kontakt

  • Stredná odborná škola
  • Jarmočná 108
  • 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 716 43 11

Informácie

  • Vitajte na stránkach Strednej Odbornej Školy
  • Štatutárny zástupca: PaedDr. Vladimír Buvalič – riaditeľ školy