• BARISTICKÝ KURZ
    • BARISTICKÝ KURZ
    • 28. 9. 2018
    • Oznamujeme študentom, že v dňoch 26. 11. – 30. 11. 2018 sa na našej škole uskutoční baristický kurz organizovaný akreditovaným školiacim strediskom Academy of Coffee. Kurz je určený všetkým študentom, študujúcim na Strednej odbornej škole Jarmočnej 108, ktorých zaujíma správna príprava kávových nápojov a chcú byť pripravení do gastronomickým zariadení. Počas školenia Vás profesionálni baristi naučia komplexné vedomosti od nastavenia mlynčeka, prípravy kávových a kávovo mliečnych nápojov až po čistenie kávovaru. Výsledkom preškolenia je certifikát AOC, akreditovaného školiaceho strediska s medzinárodnou platnosťou.

    • Čítať viac
   • Krajské kolo v cezpoľnom behu
    • Krajské kolo v cezpoľnom behu
    • 15. 10. 2018
    • Presne týždeň po okresných majstrovstvách sa konalo krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov základných aj stredných škôl pod Ľubovnianským hradom, na ktoré postúpili aj chlapci našej školy – ako víťazi v jednotlivcoch aj družstvách. Kvôli zabehnutému bezkonkurenčnému času Erika Rabatína očakávali sme tvrdý boj medzi krajskou atletickou špičkou. A naši chlapci nesklamali.

    • Čítať viac
   • Ocenená práca študentov a pedagógov SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni počas XXVII. ročníka Ľubovnianskeho jarmoku
    • Ocenená práca študentov a pedagógov SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni počas XXVII. ročníka Ľubovnianskeho jarmoku
    • 9. 10. 2018
    • Už 27 rokov sa meno Michal spája s Ľubovnianskym jarmokom, podujatím kedy sa radi vraciame k našim slovenským tradíciám, obdivujeme šikovnosť ľudových remeselníkov, prežívame príjemné chvíle so svojimi blízkymi i známymi, pomíňame nejaké euríčka, pobavíme sa počas kultúrneho programu. Je to udalosť, kedy naše mesto navštívia významní domáci či zahraniční hostia a aby sa cítili príjemne, je potrebné postarať sa o ich občerstvenie.

    • Čítať viac
   • Práca študentov študijného odboru hotelová akadémia počas konferencie TRADIČNÁ STRAVA A STRAVOVANIE.
    • Práca študentov študijného odboru hotelová akadémia počas konferencie TRADIČNÁ STRAVA A STRAVOVANIE.
    • 9. 10. 2018
    • V dňoch 18. – 20. septembra 2018 sa v Ľubovnianskom múzeu v Starej Ľubovni (Skanzen pod hradom Ľubovňa/objekt Hájovne) konala konferencia venovaná téme Tradičná strava a stravovanie: Tradície kulinárnej kultúry v premenách času.

     Je namieste ak povieme, že rôznorodosť stavy a stravovania bola v minulosti závislá v prvom rade od prírodných podmienok a jej formy mali výrazné regionálne špecifiká.

    • Čítať viac
   • Úspech našich chlapcov v okresnom kole cezpoľného behu
    • Úspech našich chlapcov v okresnom kole cezpoľného behu
    • 8. 10. 2018
    • Stalo sa už tradíciou, že Centrum voľného času v Starej Ľubovni v prvom októbrovom týždni organizuje okresné kolo v cezpoľnom behu pre žiakov stredných a základných škôl, a tak sa 4. októbra stretli všetci súťažiaci pri vojenskom tábore pod hradom Ľubovňa, aby si zmerali svoje sily v rýchlosti a vytrvalosti.

    • Čítať viac
   • EURES mladým 2018
    • EURES mladým 2018
    • 8. 10. 2018
    • Každým dňom si uvedomujeme, že bezstarostný študentský život pomaly končí. Väčšina z nás si už síce privyrába na svoje vreckové, predsa len je to iné ako pracovať či hľadať si prácu naplno. Aj preto sme privítali ponuku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni, aby sme sa 4. októbra 2018 zúčastnili seminára EURES MLADÝM, ktorý sa realizoval v rámci Národného projektu: SPOLOČNE HĽADÁME PRÁCU, OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE.

    • Čítať viac
   • Študenti SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni a Mesiac finančnej gramotnosti
    • Študenti SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni a Mesiac finančnej gramotnosti
    • 2. 10. 2018
    • Bežný finančný slovník, základné ekonomické pojmy, orientácia v poistných a bankových službách, prehľad v investovaní, ale i základy správneho nastavenia osobných financií či domáceho hospodárenia sú podmienkou, aby každý z nás dokázal správne a zodpovedne nakladať so svojimi financiami a v konečnom dôsledku žiť pokojný život.

    • Čítať viac
   • BARMANSKÝ KURZ
    • BARMANSKÝ KURZ
    • 28. 9. 2018
    • Dňa 9.10.2018 - 15.10.2018 sa na Strednej odbornej škole Jarmočná 108 bude organizovať BARMANSKÝ KURZ pod gesciou Slovenskej barmanskej asociácie. Po úspešnom absolvovaní barmanského kurzu študent získa certifikát BARMAN – NÁPOJÁR. Študenti sa môžu prihlásiť u MOV Bc. Lýdii Vilčekovej.

    • Čítať viac
   • Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu
    • Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu
    • 24. 9. 2018
    • My mladí si svoj dospelácky profesijný život väčšinou predstavujeme za hranicami našej vlasti. Lákajú nás vyššie zárobky, chceme spoznávať svet, tvrdíme, že doma nemáme dostatok príležitostí, takmer žiadnu uplatniteľnosť na trhu práce.

     Že to nie je celkom tak, sme sa dozvedeli na pôde našej školy SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni 19. septembra na ROADSHOW pre stredné školy v rámci cezhraničného projektu Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu. Tú pre nás, študentov 1.až 5. ročníka hotelovej akadémie i študentov nadstavbového štúdia, zrealizovali zástupcovia Združenia pre rozvoj vidieckeho turizmu a Prešovskej univerzity. Spolu so zástupcami Univerzity v poľskom Rzeszove sa snažia upozorniť širokú verejnosť a hlavne mladú generáciu na oboch brehoch riek Poprad i Dunajec, že máme atraktívnu krajinu, len niekedy nevidíme, aké možnosti nám ponúka.

    • Čítať viac
   • I. účelové cvičenie
    • I. účelové cvičenie
    • 11. 9. 2018
    • Krásny slnečný deň-príroda-história-poznávanie. Takto sa niesol posledný pracovný deň v prvom školskom vyučovacom týždni. Pre študentov prvých a druhých ročníkov bolo pripravené prvé účelové cvičenie. V rámci neho sa študenti presunuli na Marmon, kde si vypočuli zaujímavú prednášku o udalosti z roku 1944. Deň si spestrili „opekačkou“ pri skutočnej vatre, kde sa mohli bližšie porozprávať a lepšie sa spoznať. Všetci zúčastnení na záver skonštatovali, že prežili krásny slnečn-športovo-poznávací deň.

    • Čítať viac
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Krajské kolo v cezpoľnom behu
  • Ocenená práca študentov a pedagógov SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni počas XXVII. ročníka Ľubovnianskeho jarmoku
  • Práca študentov študijného odboru hotelová akadémia počas konferencie TRADIČNÁ STRAVA A STRAVOVANIE.
  • Úspech našich chlapcov v okresnom kole cezpoľného behu
  • EURES mladým 2018
  • Študenti SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni a Mesiac finančnej gramotnosti
  • Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu
  • I. účelové cvičenie
  • ,,Ten starý hrad, čo na tom kopci stojí...“
  • Deň britskej kultúry
  • Olympijský deň
  • Ocenenie pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.