• Tematický deň
   • Tematický deň

   • 29.01.2019 07:41
   • V dňoch 22.-23.1.2019 k nám zavítali lektorky z CPPPaP zo Starej Ľubovne, aby pre študentov II.KHC pripravili tematický deň. Počas dňa diskutovali o rôznych témach ako šikanovanie, drogy, obchodovanie s ľuďmi, o vzťahoch. Nejednalo sa len o prednášku, ale aktivita bola obohatená o rôzne videoukážky, zábavné hry a hlavne študenti mali možnosť si medzi sebou porozprávať o rôznych problémových situáciách v živote. Tematický deň sa stretol s pozitívnym ohlasom zo strany študentov, ale aj zo strany centra pedagogicko-psychologického poradenstva. Lektorky pochválili študentov za aktívnu spoluprácu.  Sme radi, že aj takouto inovatívnou formou môžeme prispieť k riešeniu určitých problémov, ale aj k edukácii v oblasti spomínaných tém. Veríme, že naša spolupráca s CPPPaP bude pokračovať aj v budúcnosti a študentom prinesie nové pohľady na dané problematiky.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 13 +421 948 838 422 jan.bondra@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Kávové dobrodružstvo hotelierok zo Starej Ľubovne
  • FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA
  • Keď sa darí, tak sa darí ...
  • Poznávacia exkurzia - Červený Kláštor
  • Kurz na ochranu života a zdravia
  • Streetball stredných škôl
  • Naši študenti opäť ukázali svoje kvality
  • Rozlúčka s maturitným ročníkom
  • Mladí murári zo Starej Ľubovne s prehľadom porazili slovenskú konkurenciu
  • MInivolejbal zmiešaných družstiev
  • Po stopách oravských zaujímavostí
  • Múzeum na kolesách opäť v Lomničke