• Zoznam žiakov

   • Diana Bachledová
   • Diana BachledováI. HOA
   • Annamária Čačaná
   • Annamária ČačanáI. HOA
   • Diana Demeková
   • Diana DemekováI. HOA
   • Alexandra Duračinská
   • Alexandra DuračinskáI. HOA
   • Natália Džurňáková
   • Natália DžurňákováI. HOA
   • Nikoleta Foľvarská
   • Nikoleta FoľvarskáI. HOA
   • Kamila Gladišová
   • Kamila GladišováI. HOA
   • Marek Hajnala
   • Marek HajnalaI. HOA
   • Viera Hrivnáková
   • Viera HrivnákováI. HOA
   • Christopher Chlebeček
   • Christopher ChlebečekI. HOA
   • Agáta Juhasová
   • Agáta JuhasováI. HOA
   • Juraj Koreček
   • Juraj KorečekI. HOA
   • Marek Mirga
   • Marek MirgaI. HOA
   • Matúš Novák
   • Matúš NovákI. HOA
   • Dávid Perháč
   • Dávid PerháčI. HOA
   • Nikola Plavčanová
   • Nikola PlavčanováI. HOA
   • Júlia Špesová
   • Júlia ŠpesováI. HOA
   • Sarah-Mária Zimová
   • Sarah-Mária ZimováI. HOA
   • Samuel Bartkovský
   • Samuel BartkovskýI. KHC
   • Eva Bednarčíková
   • Eva BednarčíkováI. KHC
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Krajské kolo v cezpoľnom behu
  • Ocenená práca študentov a pedagógov SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni počas XXVII. ročníka Ľubovnianskeho jarmoku
  • Práca študentov študijného odboru hotelová akadémia počas konferencie TRADIČNÁ STRAVA A STRAVOVANIE.
  • Úspech našich chlapcov v okresnom kole cezpoľného behu
  • EURES mladým 2018
  • Študenti SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni a Mesiac finančnej gramotnosti
  • Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu
  • I. účelové cvičenie
  • ,,Ten starý hrad, čo na tom kopci stojí...“
  • Deň britskej kultúry
  • Olympijský deň
  • Ocenenie pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.