• Ostatní zamestnanci

   •  

    Asistent riaditeľa školy


    Meno: Pozícia: E-mail: Tel.: Mob.:

    Martina Kovalčíková asistent riaditeľa školy ►sekretariat@sosjsl.sk 052/71 643 11  +421 902 215 887

     

    Úsek technicko-ekonomických činností


    Meno: Pozícia: E-mail: Tel.: Mob.:
           

    Bc. Anna Štucková vedúca úseku technicko-ekonomických činnosti, vedúca registratúrneho strediska a evidencie majetku školy anna.stuckova@sosjsl.sk 052/71 643 19 +421 911 913 355

    Bc.Alžbeta Štelmachová finančný účtovník alzbeta.stelmachova@sosjsl.sk 052/71 643 21  

    Mgr.Mária Patorajová personálny a mzdový účtovník maria.patorajova@sosjsl.sk 052/71 643 22  

    Zuzana Petijová  referent materiálno-technického zabezpečenia školy zuzana.petijova@sosjsl.sk 052/ 71 643 25 +421 911 947 564

    Katarína Mačugová referent pre študíjne záležitosti a evedenciu majetku, pokladník katarina.macugova@sosjsl.sk 052/71 643 13 +421 910 938 852

    Mgr. Martin Petija správca siete martin.petija@sosjsl.sk 052/71 643 24 +421 907 437 963

     

    Úsek školského stravovania


    Meno: Pozícia: E-mail: Tel.: Mob.:
           

    Mgr. Alena Roľková vedúca školskej kuchyne a školskej jedálne alena.rolkova@sosjsl.sk 052/71 643 12 +421 905 123 350

    Zuzana Kruková hlavný kuchár   052/71 643 12

    Iveta Starosundecká pomocný kuchár   052/71 643 12

    Mária Čandíková pomocný kuchár   052/71 643 12

    Katarína Hubová pomocný kuchár   052/71 643 12

     

    Úsek správy budov


    Meno: Pozícia: E-mail: Tel.: Mob.:
           

    Milan Kovalčík vedúci správy budov, bezpečnostný technik, pracovník pre zdravotnú službu, technik civilnej a požiarnej ochrany,dopravný technik milan.kovalcik@sosjsl.sk 052/71 643 38 +421 911 913 363

    Mária Budziňáková upratovačka   052/71 643 38

    Anna Kaletová upratovačka   052/71 643 38

    Alena Iľkovičová upratovačka   052/71 643 38

    Viera Fröhlichová upratovačka   052/71 643 38

    Katarína Kmečová upratovačka   052/71 643 38

    Zlatica Šulianová upratovačka   052/71 643 38

    Zuzana Leščinská upratovačka na elokovanom pracovisku   052/71 643 38

     

     

     

    Vladimír Katruk

    údržbár, kurič, informátor   052/71 643 17

    Ján Starosundecký školník, údržbár, strážnik   052/71 643 17

     

    Úsek ubytovania a stravovania (podnikateľská činnosť)


    Meno: Pozícia: E-mail: Tel.: Mob.:
           

    Zuzana Petijová  referent pre ubytovacie a stravovacie služby zuzana.petijova@sosjsl.sk 052/ 71 643 25 +421 911 947 564

    Dagmar Liščinská upratovačka   052/71 643 38

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Krajské kolo v cezpoľnom behu
  • Ocenená práca študentov a pedagógov SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni počas XXVII. ročníka Ľubovnianskeho jarmoku
  • Práca študentov študijného odboru hotelová akadémia počas konferencie TRADIČNÁ STRAVA A STRAVOVANIE.
  • Úspech našich chlapcov v okresnom kole cezpoľného behu
  • EURES mladým 2018
  • Študenti SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni a Mesiac finančnej gramotnosti
  • Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu
  • I. účelové cvičenie
  • ,,Ten starý hrad, čo na tom kopci stojí...“
  • Deň britskej kultúry
  • Olympijský deň
  • Ocenenie pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.