•  


    Meno: Pozícia: E-mail: Tel.: Mob.:

    Bc. Anna Kseňáková vedúca Elokovaného pracoviska v Lomničke ►anna.ksenakova@sosjsl.sk 052/43 912 02 +421 910 979 139

    Bc. Michal Varchol učiteľ špecialista -                             triedny učiteľ II.SLV michal.varchol@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Bc. Helena Boďová majster odbornej výchovy - odbory poľnohospodár - služby, praktická žena helena.bodova@sosjsl.sk 052/43 912 02
    triedny učiteľ II. PRZ

    Mgr. Milan Ondrej učiteľ špecialista -                              triedny učiteľ II. MUP milan.ondrej@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Mgr. Milan Reľovský

    majster odbornej výchovy - odbory   murár, stavebná výroba              

    milan.relovsky@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Mgr. Daniela Zimová majster odbornej výchovy - odbory poľnohospodár - služby, praktická žena     triedny učiteľ I. PRZ daniela.zimova@sosjsl.sk 052/43 912 02

    PhDr. Mária Mytníková učiteľ špecialista -                            triedny učiteľ III. MUP maria.mytnikova@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Ing. Jozef Čanda učiteľ špecialista -                        triedny učiteľ I. MUP jozef.canda@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Ing. Peter Duchnický učiteľ peter.duchnicky@sosjsl.sk 052/43 912 02

    PaedDr. Milan Birčák majster odbornej výchovy - odbor stavebná výroba  milan.bircak@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Bc. Ján Dzedzina majster odbornej výchovy - odbory poľnohospodár - služby, murár jan.dzedzina@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Bc. Martin Leščinský majster odbornej výchovy   martin.lescinsky@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Bc. Otília Martančíková majster odbornej výchovy - odbor      poľnohospodár - služby, praktická žena otilia.martancikova@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Bc. Peter Štefančík majster odbornej výchovy  - odbor praktická žena peter.stefancik@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Mgr. Miroslav Zavadský majster odbornej výchovy - odbory murár, stavebná výroba miroslav.zavadsky@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Mgr. Peter Žoldák majster odbornej výchovy  - odbory murár, lesná výroba peter.zoldak@sosjsl.sk 052/43 912 02

           

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 13 +421 948 838 422 jan.bondra@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • SOŠ Jarmočná 108 na Štúrovom pere vo Zvolene
  • HASOFT - odborná prednáška
  • Florbal žiačok stredných škôl okresu SL
  • Florbal žiakov stredných škôl okresu SL
  • Okresné kolo vo volejbale žiačok strecných škôl okresu Stará Ľubovňa
  • Okresné kolo vo volejbale žiakov stredných škôl okresu Stará Ľubovňa
  • „...ideme hrať ping – poooooong...“
  • Mladí barmani v medzinárodnej konkurencii
  • Úspech študentov v stolárskych odborných zručnostiach
  • Matematický klokan
  • Testovanie čitateľskej gramotnosti
  • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo