•  


    Meno: Pozícia: E-mail: Tel.: Mob.:

    Bc. Anna Kseňáková vedúca Elokovaného pracoviska v Lomničke ►anna.ksenakova@sosjsl.sk 052/43 912 02 +421 910 979 139

    Bc. Michal Varchol učiteľ špecialista -                             triedny učiteľ I.SLV michal.varchol@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Bc. Helena Boďová majster odbornej výchovy - odbory poľnohospodár - služby, praktická žena helena.bodova@sosjsl.sk 052/43 912 02
    triedny učiteľ I. PRZ

    Mgr. Milan Ondrej učiteľ špecialista -                                triedny učiteľ I. MUP milan.ondrej@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Mgr. Milan Reľovský

    majster odbornej výchovy - odbory   murár, stavebná výroba               triedny učiteľ II. SLV

    milan.relovsky@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Mgr. Daniela Zimová majster odbornej výchovy - odbory poľnohospodár - služby, praktická žena     triedny učiteľ II. PRZ daniela.zimova@sosjsl.sk 052/43 912 02

    PhDr. Mária Mytníková učiteľ špecialista -                            triedny učiteľ II. MUP maria.mytnikova@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Ing. Jozef Čanda učiteľ špecialista -                               triedny učiteľ III. MUP jozef.canda@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Ing. Peter Duchnický učiteľ peter.duchnicky@sosjsl.sk 052/43 912 02

    PaedDr. Milan Birčák majster odbornej výchovy - odbor stavebná výroba  milan.bircak@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Bc. Ján Dzedzina majster odbornej výchovy - odbory poľnohospodár - služby, murár jan.dzedzina@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Bc. Martin Leščinský majster odbornej výchovy   martin.lescinsky@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Bc. Otília Martančíková majster odbornej výchovy - odbor      poľnohospodár - služby, praktická žena otilia.martancikova@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Michal Saloň majster odbornej výchovy   - odbor poľnohospodár - služby michal.salon@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Bc. Stanislav Šoltísik majster odbornej výchovy - odbory murár, lesná výroba stanislav.soltisik@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Mgr. Peter Žoldák majster odbornej výchovy  - odbory murár, lesná výroba peter.zoldak@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Bc. Peter Štefančík majster odbornej výchovy  - odbor praktická žena peter.stefancik@sosjsl.sk 052/43 912 02

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Krajské kolo v cezpoľnom behu
  • Ocenená práca študentov a pedagógov SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni počas XXVII. ročníka Ľubovnianskeho jarmoku
  • Práca študentov študijného odboru hotelová akadémia počas konferencie TRADIČNÁ STRAVA A STRAVOVANIE.
  • Úspech našich chlapcov v okresnom kole cezpoľného behu
  • EURES mladým 2018
  • Študenti SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni a Mesiac finančnej gramotnosti
  • Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu
  • I. účelové cvičenie
  • ,,Ten starý hrad, čo na tom kopci stojí...“
  • Deň britskej kultúry
  • Olympijský deň
  • Ocenenie pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.