• Staňte sa naším fanúšikom

   • Vitajte na stránke Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, organizačnej zložky Strednej odbornej školy hotelových služieb a remesiel
   • Program FinQ - inovácia vo finančnom vzdelávaní
    • Program FinQ - inovácia vo finančnom vzdelávaní
    • 8. 9. 2020
    • Naša škola je jednou z pilotných škôl programu FinQ, ktorého cieľom je zlepšiť finančnú gramotnosť študentov. Už v minulom školskom roku prebiehalo vzdelávanie vedenia školy a našich pedagógov v oblasti finančnej kultúry a hneď na úvod školského roka 2020/2021 sme odštartovali realizačnú časť programu úvodnou diagnostikou študentov pilotnej triedy II. HOA.

    • Program FinQ - inovácia vo finančnom vzdelávaní: Čítať viac
   • Voľné pracovné miesto - majster odbornej výchovy
    • Voľné pracovné miesto - majster odbornej výchovy
    • 26. 7. 2020
    • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, Elokované pracovisko Lomnička 150 prijme do zamestnania pedagogického zamestnanca na voľné pracovné miesto majster odbornej výchovy na vyučovanie predmetu odborný výcvik v učebnom odbore 4579 F lesná výroba s predpokladaným nástupom 01.09.2020.

    • Voľné pracovné miesto - majster odbornej výchovy: Čítať viac
   • Informácia o voľnom pracovnom mieste - sociálny pedagóg
    • Informácia o voľnom pracovnom mieste - sociálny pedagóg
    • 6. 7. 2020
    • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa prijme do zamestnania na dobu určitú pre prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením odborného zamestnanca na voľné pracovné miesto sociálny pedagóg s predpokladaným nástupom 01.09.2020.


     Kategória odborného zamestnanca: sociálny pedagóg


     Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s prílohou č. 15 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

    • Informácia o voľnom pracovnom mieste - sociálny pedagóg: Čítať viac
   • Environmentálna prednáška
    • Environmentálna prednáška
    • 13. 3. 2020
    • V pondelok sa v poobedňajších hodinách uskutočnila odborná environmentálna prednáška v podaní SPU Nitra, na ktorej sa zúčastnili študenti prvých až tretích ročníkov. Tu sa mohli dozvedieť o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy, ako sú vlny horúčav, sucho, prívalové dažde, povodne, zosuvy pôdy a erózia pôdy. Ich cieľom informovať študentov v rámci otázky adaptácie na tieto mimoriadne udalosti, v rámci celého Slovenska.

    • Environmentálna prednáška: Čítať viac
   • Valentínske posedenie pri šálke čaju
    • Valentínske posedenie pri šálke čaju
    • 18. 2. 2020
    • Nech už slávime Valentína akokoľvek, s darčekmi alebo bez nich, nezabúdajme, že lásku a úctu si máme prejavovať po celý rok, nielen v jeden deň.

     Svätého Valentína, ktorého oslavujeme 14.februára sme si pripomenuli aj my na Elokovanom pracovisku v Lomničke. Pre žiakov bolo pripravené občerstvenie s ochutnávkou napečených a naservírovaných koláčikov.

    • Valentínske posedenie pri šálke čaju: Čítať viac
   • Hotelieri z III.HOA a II.HOA bojovali o postup v SOČ
    • Hotelieri z III.HOA a II.HOA bojovali o postup v SOČ
    • 18. 2. 2020
    • Človek má tri cesty ako múdro konať. Najskôr premýšľaním: To je tá najušľachtilejšia. Druhá napodobňovaním: To je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia.

     Slová Konfucia určite vystihujú pocity počas hodín a hodín strávených nad stredoškolskou odbornou prácou tých hotelierov, ktorí to brali naozaj vážne. Aj keď sme mali pomerne dosť času na prípravu a spracovanie tém, predsa len väčšinu z nás trošku zaskočilo, že deň „D“ – školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti, sa tak rýchlo priblížil. A zrazu 6. februára 2020 sme museli pred svojimi spolužiakmi a porotou, Ing. Romanovou a Mgr. Kuzárovou, prezentovať výsledky svojich odborných prác, ktoré boli všelijaké: výborné, „odfláknuté“ i ... „neprítomné“. Tréma síce fungovala, u väčšiny po prvých vetách upadala, no nakoniec sme však skonštatovali, že to nie je až také jednoduché vystúpiť pred publikom a zaujať ho. Stálo to

    • Hotelieri z III.HOA a II.HOA bojovali o postup v SOČ: Čítať viac
   • Krajská olympiáda v nemeckom jazyku
    • Krajská olympiáda v nemeckom jazyku
    • 14. 2. 2020
    • Dňa 11.2.2020 privítalo gymnázium Dominika Tatarku v Poprade všetkých úspešných riešiteľov nemeckej olympiády z obvodových kôl. Naša škola mala zastúpenie v študentovi Dávidovi Perháčovi z II.HOA, ktorý aj tentoraz ukázal svoje vynikajúce jazykové zručnosti. Aj keď Dávid neobsadil jedno z prvých troch miest, s počtom bodov 59 obsadil krásne piate miesto, kde mu chýbali len tri body do umiestnenia. Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku bolo na veľmi vysokej úrovni, kde skúšajúci boli nemeckí lektori a tí najlepší sa zúčastnia celoslovenského kola. Dávidovi prajeme veľa ďalších síl posunúť sa jazykovo dopredu, nech má tú správnu motiváciu robiť naďalej dobré meno nielen sebe, ale samozrejme aj našej škole.

    • Krajská olympiáda v nemeckom jazyku: Čítať viac
   • Kam na vysokú 2020? Kam po strednej?- road show trip Prešov
    • Kam na vysokú 2020? Kam po strednej?- road show trip Prešov
    • 10. 2. 2020
    • Dňa 6.2.2020 sme mali opäť možnosť zúčastniť sa výstavy Kam na vysokú 2020, Kam po strednej – Road ShowTrip v Prešove, ktorá je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre študentov stredných škôl. Na výstave si môžu študenti zistiť informácie „z pravej ruky“ potrebné pri správnom výbere vysokej školy. Vysoké školy sa prezentujú viacerými interaktívnymi prostriedkami a informujú študentov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia sa v praxi. Veľmi obľúbené sú rozhovory so študentmi konkrétnych fakúlt, ako aj s vyučujúcimi. Medzi vystavovateľmi boli slovenské a zahraničné vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie, ktoré ponúkali možnosti štúdia na Slovensku, ale aj kdekoľvek vo svete.

    • Kam na vysokú 2020? Kam po strednej?- road show trip Prešov: Čítať viac
   • Veľtrh cestovného ruchu v Bratislave patril našej škole
    • Veľtrh cestovného ruchu v Bratislave patril našej škole
    • 4. 2. 2020
    • Na veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2020 v Bratislave si Stredná odborná škola Jarmočná 108 prevzala dve významné ocenenia a hotelierky bodovali v prestížnej baristickej súťaži.

     Z rúk predsedu PSK Mgr. Milana Majerského a predsedu Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska Michala Sýkoru prebral riaditeľ školy PaedDr. Vladimír Buvalič ocenenie Osobnosť cestovného ruchu v oblasti vzdelávania. Odborná porota ocenila, že pod jeho vedením sa škola prispôsobila podmienkam na trhu práce, úspešne sa rozvíja v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie a realizáciou viacerých projektov sa v nej vytvorili výborné podmienky na kvalitné vzdelávanie a praktickú prípravu odborníkov v oblasti cestovného ruchu.

    • Veľtrh cestovného ruchu v Bratislave patril našej škole : Čítať viac
  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@ssjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 15 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Program FinQ - inovácia vo finančnom vzdelávaní
  • Environmentálna prednáška
  • Valentínske posedenie pri šálke čaju
  • Hotelieri z III.HOA a II.HOA bojovali o postup v SOČ
  • Krajská olympiáda v nemeckom jazyku
  • Kam na vysokú 2020? Kam po strednej?- road show trip Prešov
  • Veľtrh cestovného ruchu v Bratislave patril našej škole
  • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2020
  • Olympiáda v cudzom jazyku - obvodné kolo
  • Deň s Mikulášom
  • ŠUMáci získali ďalšie ocenenie
  • Soľná baňa Wieliczka- unikátny výtvor človeka