• Staňte sa naším fanúšikom

   • Milí kolegovia, študenti a priatelia školy,

    Prajem Vám príjemné a pokojné prežitie veľkonočné sviatkov v kruhu blízkych.

    Želám Vám pevné zdravie, každý deň kúsok ľudského šťastia a mnoho tvorivých síl.

     

    PaedDr. Vladimír Buvalič
    riaditeľ školy

 • Aktuálne informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2020/2021

  V súvislosti s prerušením školského vyučovania v školách od 30. marca 2020 do odvolania vydal Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutie, ktorého bod 3 sa týka prijímacích skúšok na stredné školy.

  BOD 3:

  - prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020;

  - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať;

  - riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020;

  - riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020;

  - prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania;

  - prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020.

   

  V súvislosti so zmenou termínov prijímacích skúšok a taktiež so zrušením Testovania 9 2020 sú kritériá, ktoré boli zverejnené na našej stránke, neaktuálne. Aktuálnu verziu kritérií zverejníme v súlade s vyššie citovaným rozhodnutím najneskôr 28. apríla 2020.

  Celé znenie rozhodnutia nájdete na stránke ministerstva školstva: www.minedu.sk

 • Usmernenie riaditeľa školy pre žiakov

  Od pondelka 16. marca 2020  sú na území Slovenska zatvorené všetky školy pre vyučovací proces až do ODVOLANIA.

   

  To znamená, že od pondelka žiaci ostávajú v domácom prostredí. Žiaci by mali v tomto čase obmedziť styk s verejnosťou na minimum. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na https://www.ucimenadialku.sk/.

   

  Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

   

  Vzdelávanie žiakov pokračuje dištančnou formou prostredníctvom EDUPAGE alebo inej elektronickej komunikácie.

  Žiaci sú povinní sledovať a plniť úlohy, ktoré dostanú od svojich vyučujúcich.

  Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 je ZRUŠENÁ.

   

  Riaditeľ školy umožňuje pedagogickým zamestnancom prácu tzv. „práca z domu“ - vzdelávanie žiakov „dištančnou formou“ prostredníctvom Edupage a iných komunikačných prostriedkov.

   

  PaedDr. Vladimír Buvalič

  riaditeľ školy     

 • Milí študenti,

  nezabudnite, že vyučovací proces prebieha naďalej dištančnou formou. Prostredníctvom EDUPAGE a iných prostriedkov či sociálnych médií Vám Vaši vyučujúci denne posielajú testy, domáce úlohy, prezentácie, študijné materiály, či projekty, ktoré máte za úlohu spracovať, oboznámiť sa s nimi -  venovať im dostatočnú pozornosť.

  Ak máte problémy s prihlásením sa do EDUPAGE (strata prihlasovacích údajov...), kontaktujte, prosím (email, messenger, whatsapp...)               Ing. Vieru Srokovú alebo Mgr. Jána Bondru, ktorí Vám dokážu pomôcť s prihlásením sa.

   • Voľné pracovné miesto - sociálny pedagóg
    • Voľné pracovné miesto - sociálny pedagóg
    • 18. 3. 2020
    • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa prijme do zamestnania na dobu určitú pre prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením odborného zamestnanca na voľné pracovné miesto sociálny pedagóg s predpokladaným nástupom 01.09.2020.

     Kategória odborného zamestnanca: sociálny pedagóg

     Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s prílohou č. 15 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

    • Čítať viac
   • Voľné pracovné miesto - pedagogický asistent
    • Voľné pracovné miesto - pedagogický asistent
    • 18. 3. 2020
    • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa prijme do zamestnania na dobu určitú pre prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením pedagogického zamestnanca na voľné pracovné miesto pedagogický asistent s predpokladaným nástupom 01.09.2020.

     Kategória pedagogického zamestnanca: pedagogický asistent

    • Čítať viac
   • Oznam pre verejnosť
    • Oznam pre verejnosť
    • 16. 3. 2020
    • V súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu od 16.3.2020 do odvolania škola obmezuje režim pre verejnosť na komunikáciu e-mailom a telefonicky počas pracovných dní a to v čase pracovnej doby 7.00 - 15.00 hod. Ďakujeme za porozumenie.

     V prípade potreby môžete využiť nasledovné kontakty:

     e-mail: sekretariat@sosjsl.sk

    • Čítať viac
   • Environmentálna prednáška
    • Environmentálna prednáška
    • 13. 3. 2020
    • V pondelok sa v poobedňajších hodinách uskutočnila odborná environmentálna prednáška v podaní SPU Nitra, na ktorej sa zúčastnili študenti prvých až tretích ročníkov. Tu sa mohli dozvedieť o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy, ako sú vlny horúčav, sucho, prívalové dažde, povodne, zosuvy pôdy a erózia pôdy. Ich cieľom informovať študentov v rámci otázky adaptácie na tieto mimoriadne udalosti, v rámci celého Slovenska.

    • Čítať viac
   • Valentínske posedenie pri šálke čaju
    • Valentínske posedenie pri šálke čaju
    • 18. 2. 2020
    • Nech už slávime Valentína akokoľvek, s darčekmi alebo bez nich, nezabúdajme, že lásku a úctu si máme prejavovať po celý rok, nielen v jeden deň.

     Svätého Valentína, ktorého oslavujeme 14.februára sme si pripomenuli aj my na Elokovanom pracovisku v Lomničke. Pre žiakov bolo pripravené občerstvenie s ochutnávkou napečených a naservírovaných koláčikov.

    • Čítať viac
   • Hotelieri z III.HOA a II.HOA bojovali o postup v SOČ
    • Hotelieri z III.HOA a II.HOA bojovali o postup v SOČ
    • 18. 2. 2020
    • Človek má tri cesty ako múdro konať. Najskôr premýšľaním: To je tá najušľachtilejšia. Druhá napodobňovaním: To je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia.

     Slová Konfucia určite vystihujú pocity počas hodín a hodín strávených nad stredoškolskou odbornou prácou tých hotelierov, ktorí to brali naozaj vážne. Aj keď sme mali pomerne dosť času na prípravu a spracovanie tém, predsa len väčšinu z nás trošku zaskočilo, že deň „D“ – školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti, sa tak rýchlo priblížil. A zrazu 6. februára 2020 sme museli pred svojimi spolužiakmi a porotou, Ing. Romanovou a Mgr. Kuzárovou, prezentovať výsledky svojich odborných prác, ktoré boli všelijaké: výborné, „odfláknuté“ i ... „neprítomné“. Tréma síce fungovala, u väčšiny po prvých vetách upadala, no nakoniec sme však skonštatovali, že to nie je až také jednoduché vystúpiť pred publikom a zaujať ho. Stálo to

    • Čítať viac
   • Krajská olympiáda v nemeckom jazyku
    • Krajská olympiáda v nemeckom jazyku
    • 14. 2. 2020
    • Dňa 11.2.2020 privítalo gymnázium Dominika Tatarku v Poprade všetkých úspešných riešiteľov nemeckej olympiády z obvodových kôl. Naša škola mala zastúpenie v študentovi Dávidovi Perháčovi z II.HOA, ktorý aj tentoraz ukázal svoje vynikajúce jazykové zručnosti. Aj keď Dávid neobsadil jedno z prvých troch miest, s počtom bodov 59 obsadil krásne piate miesto, kde mu chýbali len tri body do umiestnenia. Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku bolo na veľmi vysokej úrovni, kde skúšajúci boli nemeckí lektori a tí najlepší sa zúčastnia celoslovenského kola. Dávidovi prajeme veľa ďalších síl posunúť sa jazykovo dopredu, nech má tú správnu motiváciu robiť naďalej dobré meno nielen sebe, ale samozrejme aj našej škole.

    • Čítať viac
   • Kam na vysokú 2020? Kam po strednej?- road show trip Prešov
    • Kam na vysokú 2020? Kam po strednej?- road show trip Prešov
    • 10. 2. 2020
    • Dňa 6.2.2020 sme mali opäť možnosť zúčastniť sa výstavy Kam na vysokú 2020, Kam po strednej – Road ShowTrip v Prešove, ktorá je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre študentov stredných škôl. Na výstave si môžu študenti zistiť informácie „z pravej ruky“ potrebné pri správnom výbere vysokej školy. Vysoké školy sa prezentujú viacerými interaktívnymi prostriedkami a informujú študentov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia sa v praxi. Veľmi obľúbené sú rozhovory so študentmi konkrétnych fakúlt, ako aj s vyučujúcimi. Medzi vystavovateľmi boli slovenské a zahraničné vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie, ktoré ponúkali možnosti štúdia na Slovensku, ale aj kdekoľvek vo svete.

    • Čítať viac
   • Veľtrh cestovného ruchu v Bratislave patril našej škole
    • Veľtrh cestovného ruchu v Bratislave patril našej škole
    • 4. 2. 2020
    • Na veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2020 v Bratislave si Stredná odborná škola Jarmočná 108 prevzala dve významné ocenenia a hotelierky bodovali v prestížnej baristickej súťaži.

     Z rúk predsedu PSK Mgr. Milana Majerského a predsedu Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska Michala Sýkoru prebral riaditeľ školy PaedDr. Vladimír Buvalič ocenenie Osobnosť cestovného ruchu v oblasti vzdelávania. Odborná porota ocenila, že pod jeho vedením sa škola prispôsobila podmienkam na trhu práce, úspešne sa rozvíja v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie a realizáciou viacerých projektov sa v nej vytvorili výborné podmienky na kvalitné vzdelávanie a praktickú prípravu odborníkov v oblasti cestovného ruchu.

    • Čítať viac
   • BARMANSKÝ KURZ 2020
    • BARMANSKÝ KURZ 2020
    • 24. 1. 2020
    • Dňa 10.2.2020 - 14.2.2020 sa na SOŠ Jarmočná 108 bude organizovať BARMANSKÝ KURZ pod gesciou Slovenskej barmanskej asociácie. Po úspešnom absolvovaní barmanského kurzu študent získa certifikát BARMAN – NÁPOJÁR. Študenti z odborov hotelová akadémia, kuchár a hostinský sa môžu prihlásiť u MOV Bc. Vilčekovej Lýdii.

    • Čítať viac
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 13 +421 948 838 422 jan.bondra@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Environmentálna prednáška
  • Valentínske posedenie pri šálke čaju
  • Hotelieri z III.HOA a II.HOA bojovali o postup v SOČ
  • Krajská olympiáda v nemeckom jazyku
  • Kam na vysokú 2020? Kam po strednej?- road show trip Prešov
  • Veľtrh cestovného ruchu v Bratislave patril našej škole
  • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2020
  • Olympiáda v cudzom jazyku - obvodné kolo
  • Deň s Mikulášom
  • ŠUMáci získali ďalšie ocenenie
  • Soľná baňa Wieliczka- unikátny výtvor človeka
  • Oblastné stredoškolské hry v bowlingu