• Staňte sa naším fanúšikom

   • Kávové dobrodružstvo hotelierok zo Starej Ľubovne
    • Kávové dobrodružstvo hotelierok zo Starej Ľubovne
    • 8. 7. 2019
    • Horšie cappuccino ako som na svojej prvej súťaži pripravila ja, určite nebude mať nikto. A hľa, dostala som sa až do Brazílie,“ Valéria Valeková, 3.miesto v prestížnej slovenskej juniorskej baristickej súťaži.

     Kávové dobrodružstvo dvoch študentiek hotelovej akadémie SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni, úspešných ocenených baristiek Júlie Filičkovej a Valérie Valekovej, začalo, keď sa prihlásili na baristický kurz, ktorý organizuje škola v spolupráci s akreditovaným školiacim strediskom Academy of Coffee. Odtiaľ bol už len krôčik zapojiť sa do celoslovenskej súťaže pre juniorov ,,SLOVAK BARISTA CUP“.

    • Čítať viac
   • Ponuka na prenájom
    • Ponuka na prenájom
    • 24. 6. 2019
    • Stredná odborná škola Jarmočná 108 , 064 01 Stará Ľubovňa ponúka na prenájom časť nehnuteľného majetku – vonkajší asfaltový priestor : autocvičisko pre autoškolu. Žiadosť požadujeme doručiť poštou, alebo podať osobne na sekretariát školy v termíne do 9.7.2019 do 14.00 hod v zalepenej obálke s identifikáciou záujemcu a výrazným označením „Obchodná verejná súťaž – Nájom nehnuteľného majetku – neotvárať“. Bližšie informácie na webovom sídle po-kraj.sk a na tel. čísle 052/7164319.

    • Čítať viac
   • FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA
    • FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA
    • 11. 6. 2019
    • Dňa 07.06.2019 sa uskutočnila exkurzia v meste Kežmarok na Festival študentského remesla. Exkurzie za zúčastnili žiaci učebného odboru stavebná výroba Elokovaného pracoviska v Lomničke.

     Cieľom exkurzie bolo predstaviť žiakom históriu stavebného remesla v našom regióne. Festival študentského remesla sa každoročne koná v priestoroch hradného nádvoria Kežmarského hradu. Tento, už siedmi ročník bol zameraný na remeslá Spiša, pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv mestu Kežmarok. Na festivale prezentovali školy remeslá - murár, stolár, kováč, puškár, kominár, kaderník, kuchár, krajčír a pod. Školy z rôznych miest Slovenska tiež predstavili tvorivé dielne ako napr. dielňu tkáčsku, šperkársku, drôtikársku, ručnú výrobu modrotlače a iné. Počas festivalu prebiehali rôzne súťaže, a to v rezaní dreva, výrobe drevených varešiek, rezaní šindľov, výrobe metiel, kadernícka súťaž,

    • Čítať viac
   • Polyform Podolínec - odborná exkurzia
    • Polyform Podolínec - odborná exkurzia
    • 11. 6. 2019
    • Dňa 06.06.2019, na základe plánu práce odbornej predmetovej komisie, sa študenti prvého ročníka odboru murár zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti POLYFORM. Cieľom exkurzie bolo vidieť a bližšie spoznať technologické postupy výroby expandovaného a extrudovaného polystyrénu priamo vo výrobe. Študenti si prešli celý výrobný proces, ktorý bol doplnený odborný výkladom a tiež si mohli pozrieť celý areál spoločnosti.

    • Čítať viac
   • Manželstvo a rodičovstvo
    • Manželstvo a rodičovstvo
    • 6. 6. 2019
    • Výchova k manželstvu a rodičovstvu má v školskom systéme svoje opodstatnenie a je zacielená na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva.

     A práve preto si dňa 5. 6. 2019 mohli žiaci na EP v Lomničke vypočuť prednášku pod názvom Manželstvo a rodičovstvo, ktorú si pre nich pripravil Mgr. Martin Pasiar. Na prednáške sa hovorilo o manželstve ako sviatosti, neplatnosti manželstva, nerozlučiteľnosti, o odpustení v manželstve, dôstojnosti, o faktoroch, ktoré ho ohrozujú, antikoncepcii a v závere im boli ponúknuté dobré rady týkajúce sa vstupu do manželstva a výchovy detí.

    • Čítať viac
   • Keď sa darí, tak sa darí ...
    • Keď sa darí, tak sa darí ...
    • 6. 6. 2019
    • Mohli sme si hovoriť počas dvoch dní aktivít vyhodnotenia súťaže SPOTREBITEĽSKÁ VÝCHOVA ŽIAKOV v Červenom Kláštore, ktoré však vôbec nezačali najšťastnejšie.

     Najprv sme sa dozvedeli, že do Kláštora pôjdeme neskôr a neabsolvujeme naplánovanú túru, pretože p. učiteľka ešte bude na maturitách na SOŠ technickej. To nebolo najhoršie, veď počasie bolo vo štvrtok nanič! Potom cestou na „autobusku“ nováčik v našom tíme Annamária zistila, že jej v batohu zrazu chýba peňaženka s dokladmi i peniazmi a okolo nej sa podozrivo motala osôbka, ktorá ju asi o ňu pripravila. Aj to sa vyriešilo. Pohodenú, ale plnú peňaženku našla jedna pani.

    • Čítať viac
   • Poznávacia exkurzia - Červený Kláštor
    • Poznávacia exkurzia - Červený Kláštor
    • 3. 6. 2019
    • Dňa 28. 5. 2019 sa v rámci predmetov občianska náuka a slovenský jazyk a literatúra uskutočnila exkurzia výberu žiakov z EP v Lomničke do Múzea v Červenom Kláštore.

     Cieľom exkurzie bolo spoznávanie národných kultúrnych pamiatok v blízkom okolí. Žiaci navštívili Múzeum v Červenom Kláštore, ktoré bolo založené v roku 1966. Zoznámili sa s jednotlivými expozíciami, ktoré sú venované reholi kartuziánov, ktorá tu pôsobila v 14. - 16. storočí a patrila k najprísnejším kontemplatívnym rádom v rímskokatolíckej cirkvi. Ďalej sa dozvedeli aj o reholi kamaldulov, ktorá tu žila po odchode kartuziánov a venovali sa hospodárstvu, včelárstvu, pestovaniu kultúrnych plodín, liečivých bylín a stromov.

    • Čítať viac
   • Streetball stredných škôl
    • Streetball stredných škôl
    • 27. 5. 2019
    • Dňa 17.05.2019 sa uskutočnil nultý ročník hier v Streetballe zmiešaných družstiev. Päť škôl súťažilo s upravenými pravidlami, kde v tíme s dvoma chlapcami muselo byť vždy jedno dievča. Študenti úspešne reprezentovali nie len seba ale aj školu, kde v tvrdej konkurencií sa umiestnili na peknom 2. mieste. Ďakujeme.

    • Čítať viac
   • Nové číslo ŠUM-u
    • Nové číslo ŠUM-u
    • 16. 5. 2019
    • Oznamujeme všetkým Vám, milí pedagógovia, študenti i sympatizanti školy,

     že sme pre Vás pripravili nové elektronické číslo nášho školského časopisu ŠUM, ktorého mottom je: „Nadmerná spotreba vedie ku ekologickej katastrofe. Akou cestou spotreby sa vyberáš ty? Dokážeš zmenšiť svoju ekologickú stopu?“

    • Čítať viac
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 13 +421 948 838 422 jan.bondra@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Kávové dobrodružstvo hotelierok zo Starej Ľubovne
  • FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA
  • Keď sa darí, tak sa darí ...
  • Poznávacia exkurzia - Červený Kláštor
  • Kurz na ochranu života a zdravia
  • Streetball stredných škôl
  • Naši študenti opäť ukázali svoje kvality
  • Rozlúčka s maturitným ročníkom
  • Mladí murári zo Starej Ľubovne s prehľadom porazili slovenskú konkurenciu
  • MInivolejbal zmiešaných družstiev
  • Po stopách oravských zaujímavostí
  • Múzeum na kolesách opäť v Lomničke